اپیزود اول را به یک جریان پرتکرار در جامعه یعنی «قرار» پرداختیم و آن را با خوانش تفکرات شخصیت‌های درگیر جریان این قرار (پسر و دختر) با تحلیل و نگاه متفاوت ارائه کردیم و البته صدای استاد احمد شاملو در دقایق آغازین این اثر و استفاده از موسیقی‌های کمک کننده به القای حس بهتر این اثر را مقبول‌تر گردانید.